Gruppeliv

Som ansat i DR på en af MDRs overenskomster er du tilknyttet en gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv (FG). (Dette gælder som udgangspunkt ikke de timelønnede.)

Gruppelivsforsikringen dækker død og kritisk sygdom.

Gruppelivsforsikringen dækker:

– Ved dødsfald før udgangen af den måned, hvor du fylder 70 år udbetales   en forsikringssum på kr. 487.228 (2015-niveau)

– Ved dækningsberettiget kritisk sygdom udbetales en forsikringssum på kr. 169.346 (2015-niveau) inden udgangen af den måned, hvor du fylder 67 år.

Du kan kontakte Forenede Gruppeliv på telefonnummer 39 16 78 00

Forenede Gruppeliv

DRs gruppeulykkesforsikring hører fortsat under Alka Forsikring

Alka

Brochurer kan rekvireres hos DR HR Personale hos:

  • Nancy Skjelmose (3674) i DR HR.

Du anmelder forsikringsbegivenheden ved at kontakte personaleafdelingen, der udleverer blanketten til brug for anmeldelsen.

Du kan også læse mere om gruppelivsforsikringerne på DR gruppeliv