Bliv medlem

MDR indmeldelse

Hvorfor være medlem af MDR?

MDR kan tilbyde dig rådgivning og vejledning i din ansættelse i DR. Vi har tillidsrepræsentanter i dit nærmiljø. Her vil du blandt andet kunne få rådgivning om dine løn- og ansættelsesforhold, og hvilke rettigheder du har.

Hvis du har brug for og får lyst til efter-videreuddannelse, studierejser med videre, kan du søge økonomisk støtte i vores uddannelsesfonde.

Du kan kontakte MDRs faglige konsulent Lisbeth Møller på telefon 3520 3681 eller 2481 2105. Lisbeth er også uddannet stressvejleder og konfliktmægler, så du er velkommen til en snak om de situationer, hvis du har behov.

Medlemmer af MDR har mulighed for at tegne  en Helbredsforsikring gennem PFA til kr. 109,- pr. måned. Du kan tegne forsikringer i RUNA til en fordelagtig pris. Medlemmer af MDR kan ligeledes blive medlem af Forbrugsforeningen.

MDR har en flad organisationsstruktur med god mulighed for direkte indflydelse, hvis du vil være med til at præge dine ansættelsesforhold.

MDR har kontor i DR. Her kan du frit henvende dig enten telefonisk eller personligt for at få en uformel snak omkring dine ansættelsesforhold med videre.

Alle, der er ansat i DR og arbejder efter en overenskomst mellem MDR og DR, og alle, der er tjenestemandsansat i DR under lønramme 36, kan blive medlem af MDR.

 


Bliv medlem

Indmeldelse

Eller du kan få tilsendt en indmeldelsesblanket ved at henvende dig til MDRs kontor telefon 24812105.
Du kan også sende en mail til mdr@dr.dk og bede om en indmeldelsesblanket.