Efterløn

Efterløn

Efterløn og administrationen af denne sker gennem FTF-A.

MDR har ikke kompetence til at besvare spørgsmål omkring efterløn.

Hvis du har spørgsmål til din efterløn skal du kontakte dit lokale regionskontor i FTF-A. Du kan se, hvilket regionskontor du hører til på

FTF A kasse

MDR kan være dig behjælpelig med at tage kontakt til FTF-A og med at skaffe de nødvendige papirer.

Du er derfor altid velkommen til at henvende dig til MDR i forbindelse med eventuelle planer om at gå på efterløn.

Hvis du overvejer at gå på efterløn kan du få beregnet den sats, du vil få i efterløn. Beregningen foretages af FTF-A – dit regionale kontor. Til brug for beregningen skal FTF-A ofte have en oversigt over dine pensionsforhold. Beregningen kan normalt tidligst ske når du er fyldt 59½ år.

MDR har mulighed for at sende dig en brochure omkring efterløn. Den opridser i korte træk dine rettigheder i forbindelse med efterløn. Kontakt MDRs kontor 24812105.