Det koster det at være medlem

Kontingent

Det koster kr. 400,- pr. måned at være medlem af MDR, hvis du er fuldtidsansat.

Er du freelanceansat eller deltidsansat er kontingentet kr. 200,- pr. måned.

Det koster kr. 50,- pr. måned at være elevmedlem. Der følger gratis medlemskab af FTF-A.

B-medlemskab koster kr. 200,- pr. måned.

Kontingentet til MDR kan fradrages fuldt ud på selvangivelsen.

Du er fuldtidsansat, hvis du arbejder 30 timer eller mere om ugen. Hvis du arbejder mindre end 30 timer, er du deltidsansat.

BLIV MEDLEM AF MEDIEFORBUNDET

Bliv medlem