Fonde

MDR råder over en række fonde, der blandt andet kan sikre økonomisk støtte til efter- og videreuddannelse for vores medlemmer. Her kan du danne dig et overblik over fondene, og hvad de kan anvendes til.

MDR har følgende økonomiske midler til uddeling blandt medlemmerne:

  • Videreudnyttelsesfonden
  • Blankbåndsfonden
  • Uddannelsesfonden

 

Du kan kontakte MDRs sekretariat for at få ansøgningsskemaer og vejledninger, eller du kan printe dokumenterne nedenfor.

Videreudnyttelsesfonden får tilført penge fra DR, i det omfang DR har udnyttet (videresolgt) rettigheder til værker (TV- og Radiooptagelser, og faste billeder med videre). Fonden bevilliger penge til de enkelte medlemmers personlige udvikling, der har relation til jobbet, men som ikke er direkte kompetencegivende.

Du kan få et ansøgningsskema til Videreudnyttelsesfonden ved at henvende dig til MDRs sekretariat eller du kan printe ansøgningsskemaet til Videreudnyttelsesfonden ved at trykke her:

Ansøgningsskema

Du kan læse, hvem der kan søge, og hvad der kan søges til i vejledningen, som du kan få her:

Vejledning

Puljen for Uddannelse og Studierejser aftales ved overenskomstforhandlingerne. Puljen bliver tilført kr. 50.000,- årligt. MDR og DR bestyrer puljen sammen. Puljen kan søge af alle, der er ansat på MDRs overenskomster.

Du kan få et ansøgningsskema og en vejledning ved at henvende dig til MDRs kontor eller du kan printe skemaet her:

Ansøgningsskema

Du kan læse om hvad der kan søges til i denne vejledning:

Vejledning

Blankbåndsfonden får tildelt midler fra COPY-Dan som en andel af de afgifter, der er indkommet ved salg af Blankbånd. Fonden administrerer midlerne efter reglerne i Ophavsretsloven.

Hvert år uddeler fonden midler til de medarbejdere i DR på MDRs overenskomster, der har frembragt værker, som er ophavsretlig beskyttede. Hovedparten af midlerne går til individuel fordeling. Af de midler, der bliver til overs, kan MDR støtte formål, der er af ophavsretlig interesse (for eksempel koncerter, udstillingsvirksomhed med videre). MDR kan også økonomisk støtte juridiske sager på vegne af ophavsrettighedshaverne.

Hvis du mener, at du i dit daglige arbejde frembringer værker, der er ophavsretlig beskyttet, og du ikke tidligere har fået blankbåndsmidler, skal du henvende dig til MDRs sekretariat.

Hvis du ønsker at søge økonomisk støtte til et arrangement af ophavsretlig værdi kan du også kontakte MDRs sekretariat.

Der er ikke ansøgningsskema til Blankbåndsfonden.

MDR råder også over en Uddannelsesfond, der alene skal bruges til videreuddannelse af tillidsrepræsentanterne i MDR – den såkaldte “10-øres fond”.

Endelig råder MDR over en Overenskomstfond. Denne fond har alene til formål at yde økonomisk støtte til medlemmerne i konfliktsituationer. Der kan kun ydes tilskud fra denne fond i konfliktsituationer.