Generalforsamling

Generalforsamlingen er MDRs højeste myndighed

Generalforsamlingen træffer beslutning om de overordnede linier for driften af MDR.

Generalforsamlingen godkender regnskab og vælger formand, næstformand, kasserer og interne revisorer.

Der afholdes Generalforsamling hvert år i oktober/november måned. Alle medlemmer af MDR indkaldes til Generalforsamling med mindst 4 ugers varsel. Det er dog kun A-medlemmer, der har stemmeret. I relation til overenskomsterne, kan der kun stemmes på eget overenskomstområde.

Det er muligt at stemme ved fuldmagt.

Reglerne for Generalforsamlingen er beskrevet i vedtægterne § 8.

Vedtægter