Som medlem af MDR kan du få rådgivning og vejledning i din ansættelse i DR.

Vi har tillidsrepræsentanter i dit nærmiljø og vi har kontor i DRbyen. Her kan du frit og fortroligt henvende dig enten på e-mail, telefonisk eller personligt for at få en uformel snak om dine ansættelsesforhold og dine rettigheder.
Du har mulighed for hurtig rådgivning om fx dine arbejdsvilkår, arbejdstid, din fritvalgslønkonto, fridage eller løn.
Vi udarbejder lønstatistikker, så du kan se hvordan du lønmæssigt ligger i forhold til dine kollegaer. Vi tjekker gerne din kontrakt eller din lønseddel, hvis du er i tvivl om noget.

LOKALE TILLIDSREPRÆSENTANTER
Vi har tillidsrepræsentanter i dit nærmiljø. De arbejder for at fremme dine interesser i din afdeling og fungerer som bindeled mellem medarbejdere og ledelse. Du kan altid henvende dig til din repræsentant, hvis du har spørgsmål eller udfordringer. Find din tillidsrepræsentant her.

STØTTE NÅR DET BRÆNDER PÅ
Som medlem af MDR kan du få advokathjælp. Det vil sige, at du uden omkostning kan få prøvet sager, der relaterer til dit ansættelsesforhold, ved de relevante retsinstanser.
Vi og vores tillidsrepræsentanter kan stå for forhandlingen med din leder på dine vegne, hvis du ønsker det.
Du kan altid kontakte MDRs faglige konsulent Lisbeth Møller på telefon 24 81 21 05 eller e-mail: lbml@dr.dk. Lisbeth er også uddannet stressvejleder og konfliktmægler, så du er velkommen til en snak om de situationer, hvis du har behov.