MDR råder over to indtægtskilder, der blandt andet kan sikre økonomisk støtte til efter- og videreuddannelse for vores medlemmer. Nedenfor kan du se hvilke det drejer sig om, og hvad de kan anvendes til.


Videreudnyttelsesfonden

Fonden får tilført penge fra DR, i det omfang DR har udnyttet (videresolgt) rettigheder til værker (TV- og Radiooptagelser, og faste billeder med videre). Fonden bevilliger penge til de enkelte medlemmers personlige udvikling, der har relation til deres job, men som ikke er direkte nødvendig for varetagelsen af nuværende jobfunktion.

Fonden kan søges af alle medlemmer af MDR

Puljen for Uddannelse og Studierejser

Puljens størrelse aftales ved overenskomstforhandlingerne hvert 3. år. Ved overenskomstforhandlingerne i 2023 blev MDR og DR enige om at tilføre puljen yderligere 290.000 kr. om året. Puljen tilføres derfor hvert år d. 1. juni 390.000 kr. MDR og DR bestyrer puljen sammen.

Puljen kan søges af alle, der er ansat på MDRs produktions- og IT-overenskomster.