Din pension er en vigtig del af din samlede løn og en del af overenskomsten. Den er en arbejdsmarkedspensionsordning, som selskabet PFA administrerer for MDR.

Din pensionsdel beregnes som en procentdel af din samlede faste løn dvs. basisløn og personlig løn samt joblønstillæg og/eller funktionstillæg og/eller genetillæg.

Som ansat på MDR-Produktionsoverenskomst eller MDR-IT-overenskomst er du omfattet af MDR’s aftale om indbetaling af obligatorisk pension til PFA.
Hvis du vil følge med i hvordan det går med din pensionsopsparing og hvilke muligheder du har for indflydelse, så klik her.