Alle ansatte i DR er omfattet af en overenskomst eller af Tjenestemandsreglementet for DR. Det er overenskomsten, der fastsætter dine løn- og arbejdsvilkår.
MDR har indgået aftale med DR om tre overenskomster. Herudover har MDR også en aftale med DR om tjenestemandsansatte i DR under lønramme 36.
Overenskomsterne blev fornyet i sommeren 2023. Overenskomsterne er alle 2-årige og udløber ved udgangen af maj 2025.
Har du spørgsmål til din løn og ansættelse i DR, skal du henvende dig til din tillidsrepræsentant eller til MDRs kontor.

Produktionsoverenskomsten

Denne overenskomst er MDRs største. Du kan i § 3, stk. 2 læse, hvilke områder overenskomsten dækker.

IT-overenskomsten

Overenskomsten gælder for de ansatte i DR, der arbejder med IT, både drift og udvikling. Du kan i overenskomstens Bilag 2 læse, hvilke specifikke funktioner overenskomsten dækker

Freelanceoverenskomsten

Overenskomsten gælder for freelancere som ansættes i DR i henhold til de områder som også dækkes af Produktionsoverenskomsten.