Lønsystemet i MDRs overenskomster er bygget op, så alle er sikret en basisløn. Basislønnen afhænger af hvilken overenskomst du er omfattet af, og hvilken jobgruppe du tilhører. Hvert tredje år – ved overenskomstforhandlingerne mellem MDR og DR – aftaler MDR og DR hvor meget basislønnen skal stige.
 
Ved ansættelsen aftaler du en personlig lønandel med din leder. Ifølge overenskomsten har du mulighed for at genforhandle den personlige lønandel én gang om året. Der kan dog forekomme undtagelser efter aftale med MDR.
 
Du har ret til at tage din tillidsrepræsentant med til forhandlingen af din personlige løn. Det er altid en god ide at søge sparring hos din tillidsrepræsentant eller MDRs kontor, før du skal til forhandling. Din tillidsrepræsentant eller kontoret kender til lønudviklingen på netop dit område, og kan derfor give dig nogle gode input.
 
Ud over basislønnen og den personlige løn er der mulighed for at yde et funktionstillæg for særlige opgaver.
 
Der er mange ansatte, der arbejder på jobløn. Hvis du bliver tilbudt at overgå til jobløn, bør du tage en samtale omkring aflønningen med din tillidsrepræsentant eller MDRs kontor før du siger ja.

LØNFORHANDLING
En god lønforhandling kræver, at du ved, hvorfor du bør have mere i løn. En grundig forberedelse giver dig ro, når du sidder til selve samtalen, hvor I skal tale om din løn. Din løn bliver ikke bestemt ud fra én lønforhandling, men med udgangspunkt i dit arbejde og indsats hele året.
Sørg derfor i løbet af året for at gøre din leder opmærksom på din indsats.
Vi har udarbejdet en række gode råd i forbindelse med forberedelserne til din lønforhandling. Er du interesseret i at modtage dem, kontakter du blot sekretariatet.

LØNSTATISTIK
På baggrund af løntal, som MDR får fra DRløn to gange om året, har vi mulighed for at udarbejde en lønstatistik specifikt for dit område. Hvis du som medlem er interesseret i at få overblik over hvordan du lønmæssigt er indplaceret i forhold til andre ansatte på MDR-overenskomst, så kan du henvende dig til sekretariatet.
I forbindelse med de individuelle lønforhandlinger udarbejder vi statistikker som tillidsrepræsentanterne kan bruge i deres vejledning og hjælp til medlemmernes lønforhandling med chefen.
Alle tal er naturligvis anonymiseret.